स्पटलाइटहरू

जेम्सलाई भेट्नुहोस्

April 19, 2024

Ascentria स्टाफ स्पटलाइटहरू

हामी हाम्रो असाधारण टोली सदस्यहरू मध्ये एकमा स्पटलाइट चम्काउन उत्साहित छौं, जेम्स कोडिंगटन , जसले हाम्रो जूनियरको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। आईटी प्रबन्धक।

जेम्स तपाईको औसत प्राविधिक जानकार पेशेवर मात्र होइन; उहाँ हाम्रो डिजिटल पूर्वाधारको पछाडि इन्जिनको एक महत्वपूर्ण भाग हुनुहुन्छ, सबै कुरा सहज र प्रभावकारी रूपमा चल्ने सुनिश्चित गर्दै।

तर जेम्सले एसेन्ट्रियामा ल्याउने कुरा उनको प्राविधिक विशेषज्ञता मात्र होइन; न्यू इङ्गल्याण्ड हेरचाह गर्ने समुदायहरूको घर हो भन्ने हाम्रो दृष्टिकोणलाई मूर्त रूप दिँदै उहाँले आफूले गर्ने हरेक कुरामा सकारात्मक मनोवृत्ति ल्याउनुहुन्छ जहाँ सबै मानिसहरूले प्रेम, सम्बन्ध, कल्याण र आशाको अनुभव गर्छन्।

तपाईको कामको लागि जेम्सलाई धन्यवाद!

Related Stories

Read Article

अमेरिकी आवास संकट महिलाको मुद्दा हो

Read Article

HB 1118 को विरोध गर्नुहोस्

Read Article

फ्लोयड क्यान डान्स!

What can we help you find?