अधिवक्ता

कार्य अलर्टहरूको लागि साइन अप गर्नुहोस्

आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई कल गरेर, इमेलहरू पठाएर, हाम्रा अभियानहरू साझा गरेर, र हाम्रा समुदायहरूले सामना गर्ने समस्याहरूको बारेमा थप जान्न आफ्नो समुदायमा परिवर्तनको वकालत गर्नुहोस्।

जब तपाईं हाम्रो साइन-अप सूचीमा सामेल हुनुभयो, तपाईंले कानुनी अद्यावधिकहरू र तपाईंले कारबाही गर्न सक्ने तरिकाहरू प्राप्त गर्ने पहिलो व्यक्ति हुनुहुनेछ!

 

What can we help you find?