जेम्सलाई भेट्नुहोस्

Ascentria स्टाफ स्पटलाइटहरू हामी हाम्रो असाधारण टोली सदस्यहरू मध्ये एकमा स्पटलाइट चम्काउन उत्साहित छौं, जेम्स कोडिंगटन , जसले हाम्रो जूनियरको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्। आईटी प्रबन्धक। जेम्स तपाईको औसत प्राविधिक जानकार पेशेवर मात्र होइन; उहाँ हाम्रो डिजिटल पूर्वाधारको पछाडि इन्जिनको एक महत्वपूर्ण भाग हुनुहुन्छ, सबै कुरा सहज र प्रभावकारी रूपमा चल्ने सुनिश्चित गर्दै। तर जेम्सले […]

What can we help you find?