Ascentria ले PeopleFirst Pathways को सुरुवातको घोषणा गर्‍यो

PeopleFirst Pathways आजको श्रम बजार चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न अग्रगामी कार्यक्रम हो। Ascentria Care Alliance PeopleFirst Pathways को स्थापनाको घोषणा गर्न पाउँदा गर्व छ, यसको कार्यबल उत्कृष्टता केन्द्रको एक प्रमुख घटक। यो ग्राउन्डब्रेकिंग पहल आजको श्रम बजारमा प्रचलित जटिल चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्षम कार्यबलको विकास र दिगोपनको लागि मानक सेट गर्न डिजाइन गरिएको हो। Ascentria ले […]

What can we help you find?