अमेरिकी आवास संकट महिलाको मुद्दा हो

जब हामी अमेरिकी आवास संकटको जटिलताहरू मार्फत नेभिगेट गर्छौं, यो स्पष्ट हुन्छ कि यो मुद्दा लैङ्गिक र जातीय असमानताको कपडासँग गहिरो रूपमा गाँसिएको छ। विशेष गरी सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूले सामना गर्नुपरेका गम्भीर वास्तविकताहरूले व्यापक सुधार र लक्षित सहयोगको तत्काल आवश्यकतालाई जोड दिन्छ।

HB 1118 को विरोध गर्नुहोस्

NH HB 1118, जसले पहिले नै कानुनी शरणार्थी र शरण स्थिति प्रदान गरिसकेका परिवारहरूका लागि ड्राइभिङ अधिकारहरू प्रतिबन्धित गर्न खोज्छ, हाल न्यू ह्याम्पशायर सिनेटमा विचारको लागि छ।

What can we help you find?