Lông mày

Con ngườiCon đường đầu tiên

Con đường PeopleFirst của Ascentria đóng vai trò là trụ cột quan trọng đối với các nhà tuyển dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhân sinh đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng và giữ chân người lao động. Ascentria đang mạnh dạn đẩy mạnh đầu tư đáng kể vào nhân viên của mình bằng cách cung cấp nguồn lực toàn diện mới này cho họ.

What can we help you find?