Con đường đầu tiên của con người: Cuộc trò chuyện với Angela

Bây giờ Ascentria đã bắt đầu thí điểm Con đường con người đầu tiên, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về chương trình mới thú vị này đang mang đến những con đường phía trước cho nhân viên của chúng tôi – để đạt được sự thành công về mặt […]

Ascentria công bố ra mắt PeopleFirst Pathways

PeopleFirst Pathways là một chương trình tiên phong nhằm giải quyết những thách thức của thị trường lao động ngày nay Ascentria Care Alliance tự hào thông báo thành lập PeopleFirst Pathways , một thành phần quan trọng của Trung tâm Lực lượng lao động xuất sắc. Sáng kiến ​​mang tính đột phá này được […]

What can we help you find?