Lời cảm ơn của Mục sư Ross Goodman

Lời cảm ơn của Mục sư Ross Goodman Ngày 5 tháng 5 năm 2020 Liên minh chăm sóc Ascentria Với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng Ascentria, Mục sư Ross Goodman trực tiếp biết rằng chúng tôi không thể hỗ trợ những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của mình nếu không […]

Phản hồi Thứ Ba của chúng tôi

Lời cảm ơn chân thành nhất của chúng tôi vào ngày Thứ Ba Lễ tạ ơn này Ngày 5 tháng 5 năm 2020 Liên minh chăm sóc Ascentria Đây là những thời điểm phi thường. Chúng tôi thấy những thách thức của đại dịch này đang diễn ra trước mắt chúng tôi mỗi ngày. Chúng […]

What can we help you find?