NH Gia hạn tài trợ tái định cư đến năm 2025

NH mở rộng tài trợ hỗ trợ cho người Ukraine, người Afghanistan đến năm 2025 Nguồn: Bản tin New Hampshire Bởi: HADLEY BARNDOLLAR – 11:06 sáng ngày 8 tháng 9 năm 2023 Với đô la liên bang được cung cấp cho Văn phòng Tái định cư Người tị nạn của tiểu bang, Hội đồng Điều […]

Chìa khóa thành công cho người tị nạn

Cố vấn, tình bạn và hòa nhập là chìa khóa thành công cho người tị nạn Ngày 12 tháng 2 năm 2020 Laconia Daily Sun LACONIA – Khi Albertine D’Almeida đến Hoa Kỳ lúc bốn tuổi, người tị nạn từ Ghana đã trải qua hai loại sốc. Đầu tiên, không khí tháng giêng ở Boston […]

What can we help you find?