Khủng hoảng nhà ở ở Mỹ là vấn đề của phụ nữ

Khi chúng ta tìm hiểu sự phức tạp của cuộc khủng hoảng nhà ở ở Hoa Kỳ, rõ ràng là vấn đề này có mối liên hệ sâu sắc với cơ cấu bất bình đẳng giới và chủng tộc. Thực tế khắc nghiệt mà phụ nữ phải đối mặt, đặc biệt là những người thuộc các cộng đồng bị thiệt thòi, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về cải cách toàn diện và hỗ trợ có mục tiêu.

ĐỐI VỚI HB 1118

NH HB 1118, nhằm hạn chế quyền lái xe đối với các gia đình đã được cấp quy chế tị nạn và tị nạn hợp pháp, hiện đang được Thượng viện New Hampshire xem xét.

What can we help you find?