Đèn pha, Những câu chuyện

Floyd có thể nhảy!

April 24, 2024

Hãy gặp Katie, một thành viên trong nhóm Chăm sóc tại nhà của chúng tôi, người tạo ra sự khác biệt mỗi ngày khi cô ấy làm việc với Floyd!

Giữa lịch trình bận rộn và những thách thức mà chúng ta phải đối mặt, chúng ta dễ dàng quên đi ý nghĩa sâu sắc của công việc mình làm. Nhưng khi dừng lại để suy ngẫm, chúng ta được nhắc nhở về những cuộc sống mà chúng ta tiếp xúc và sự khác biệt mà chúng ta tạo ra, cho dù đó là thông qua một lời an ủi, một bàn tay giúp đỡ hay một đôi tai lắng nghe. Mỗi tương tác, dù nhỏ đến đâu, đều có sức mạnh làm một ngày của ai đó tươi sáng hơn, giảm bớt gánh nặng và khơi dậy hy vọng về một ngày mai tốt đẹp hơn. Chính lòng trắc ẩn và sự đồng cảm này đã tạo nên sự khác biệt cho nhóm của chúng tôi và thúc đẩy cam kết chung của chúng tôi trong việc xây dựng một cộng đồng quan tâm và hòa nhập hơn.

Cảm ơn từng nhân viên chăm sóc trên mạng lưới của chúng tôi vì sự cống hiến và lòng nhân ái của bạn!

Related Stories

Read Article

Khủng hoảng nhà ở ở Mỹ là vấn đề của phụ nữ

Read Article

ĐỐI VỚI HB 1118

Read Article

Floyd có thể nhảy!

What can we help you find?