Hơn cả một công việc

Xây dựng sự nghiệp mà bạn yêu thích

Hãy tham gia cùng chúng tôi để bảo vệ sự công bằng, tạo ra các giải pháp bền vững và mang lại thành công cho tất cả mọi người.

Tại sao làm việc tại Ascentria?

Nhân viên, những người tham gia chương trình và thành viên cộng đồng của chúng tôi là trọng tâm trong sứ mệnh của chúng tôi và bức tranh toàn cảnh về trải nghiệm sống của họ sẽ định hình mọi việc chúng tôi làm.

Sứ mệnh của chúng tôi không dừng lại ở những người chúng tôi phục vụ, chúng tôi cam kết chăm sóc các thành viên trong nhóm của mình và trang bị cho mọi người trong tổ chức của chúng tôi để phát triển và phát triển trong sự nghiệp của họ.

  • ​Lợi ích bắt đầu từ 30 giờ
  • Làm việc linh hoạt, từ xa khi có thể​
  • Những cơ hội để tiến bước
  • Cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm trong mọi việc chúng tôi làm

“Tôi đã làm việc với Ascentria hơn 14 năm và tôi ở lại vì công việc chúng tôi làm. Ascentria cố gắng tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người; dù họ là khách hàng hay nhân viên. Tại Ascentria, công việc chúng tôi làm ngày nay là vì một ngày mai tốt đẹp hơn.”

Chris Paris
Giám đốc cấp cao về tài chính cho dịch vụ cộng đồng

Những lợi ích

Những lợi ích phù hợp với bạn và gia đình bạn.

Các phúc lợi của Ascentria được xây dựng để chăm sóc cho bạn và gia đình bạn một cách toàn diện để bạn có thể dành ít thời gian hơn để lo lắng về bảo hiểm và có nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống trong và ngoài công việc.

Gói quyền lợi của Ascentria được thiết kế để cung cấp cho bạn sự kết hợp tốt nhất có thể giữa các lựa chọn quyền lợi nhằm đáp ứng nhu cầu liên tục của bạn và gia đình bạn. Gói cốt lõi của Ascentria được trả và phân chia các phúc lợi do Ascentria trả/được trả cho nhân viên đã được thiết kế để cung cấp cho bạn sự bảo vệ thu nhập và các phúc lợi chăm sóc sức khoẻ toàn diện.

Những nhân viên đủ điều kiện thường xuyên được lên lịch làm việc hơn 30 giờ mỗi tuần có thể nhận được các lợi ích như:

Công việc của chúng tôi bắt đầu từ bên trong.

Ascentria Care Alliance tôn vinh sự đa dạng và tự hào là Nhà tuyển dụng có Cơ hội Bình đẳng. Để tuân thủ luật cơ hội việc làm của liên bang và tiểu bang, những ứng viên đủ điều kiện sẽ được xem xét cho tất cả các vị trí mà không phân biệt chủng tộc, giới tính, bản dạng giới, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, tuổi tác, khuynh hướng tình dục, tình trạng khuyết tật, cựu chiến binh hoặc tình trạng cựu chiến binh khuyết tật. Các ứng viên được xác định là BIPOC, đa ngôn ngữ hoặc có kinh nghiệm sống trong lĩnh vực nhập cư hoặc dịch vụ con người được khuyến khích nộp đơn.

Bạn đang tìm kiếm một cơ hội thực tập?

Đăng ký ngay hôm nay

Hãy tham gia cùng chúng tôi trong sứ mệnh giúp đỡ các cá nhân và gia đình trong quá trình chuyển đổi tiến lên và phát triển – về thể chất, trí tuệ, xã hội, tinh thần và kinh tế.

What can we help you find?