Những câu chuyện

Con đường đầu tiên của con người: Cuộc trò chuyện với Angela

July 9, 2024

Bây giờ Ascentria đã bắt đầu thí điểm Con đường con người đầu tiên, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn thông tin cập nhật về chương trình mới thú vị này đang mang đến những con đường phía trước cho nhân viên của chúng tôi – để đạt được sự thành công về mặt chuyên môn và cá nhân.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ascentria Angela và Giám đốc Đổi mới Xã hội Gary O’Neil đã ngồi lại để nói về ý tưởng và cam kết đối với Con đường Con người Đầu tiên được hình thành như thế nào. Bạn cũng sẽ nghe phản hồi từ các nhân viên trong chương trình thí điểm đang làm việc với Pathfinder của họ trong môi trường bí mật và hỗ trợ.

Tìm hiểu thêm về PeopleFirst Pathways tại đây !

Related Stories

Read Article

Con đường đầu tiên của con người: Cuộc trò chuyện với Angela

Read Article

Khủng hoảng nhà ở ở Mỹ là vấn đề của phụ nữ

Read Article

ĐỐI VỚI HB 1118

What can we help you find?